Týdenní program 3. – 9. 1. 2022

 • pondělí 3. – pátek 7.

  prezenční a smíšená výuka
  testování všech žáků a zaměstnanců antigenními testy
  lyžařský výcvikový kurz 2B4
 • čtvrtek 6.

  testování všech žáků a zaměstnanců antigenními testy
 • čtvrtek 6., pátek 7.

  Německý jazykový diplom II – ústní zkouška
 • pátek 7.

  pokračování dějepisné soutěže z evropských dějin na téma 2. sv. v.