Týdenní program 24. – 30. 1. 2022

  • pondělí 24. – pátek 28.

    prezenční a smíšená výuka
  • pondělí 24.

    olympiáda ze zeměpisu – kategorie C, D, školní kolo
    školní kolo dějepisné olympiády pro II. kategorii
    testování žáků a zaměstnanců Ag testy
  • úterý 25.

    První pomoc do škol
    matematická olympiáda – školní kolo, kategorie B, C
  • středa 26.

    pedagogická rada online
    matematická olympiáda – okresní kolo, kategorie Z9
    školní kolo dějepisné olympiády pro I. kategorii
  • čtvrtek 27.

    První pomoc do škol
    Olympiáda z českého jazyka – školní kolo I. i II. kategorie