Týdenní program 22. – 28. 11. 2021

 • pondělí 22. – pátek 23.

  prezenční a smíšená výuka
 • úterý 23. – pátek 26.

  Gaudeamus Brno
 • středa 24.

  Německý jazykový diplom II – písemná zkouška
  Fyziklání online
  DSSG ČR a SR – finále česko-slovenské dějepisné soutěže na téma evropských dějin (1900-1939) v Chebu