Týdenní program 13. – 19. 9. 2021

 • pondělí 6. – pátek 17.

  distanční výuka 1A8, prezenční výuka ostatních tříd
  soustředění volejbalistů a basketbalistů
 • středa 15.

  Horácké divadlo – Utrpení mladého Werthera (5A8)
 • středa 15. – pátek 17.

  Zero Waste: Jak nakládat s odpady