Týdenní program 12. – 18. 10. 2020

  • pondělí 12. – pátek 16.

    žáci nižšího gymnázia se účastní prezenční výuky v budově školy dle rozvrhu upraveného suplováním (platí zákaz zpěvu a sportovních činností)
    žáci vyššího gymnázia se účastní distnační výuky dle rozvrhu upraveného suplováním