Výuka v době platnosti mimořáných opatření

Vzdělávání žáků Gymnázia Jihlava bude od pondělí 16. března 2020 probíhat distanční formou s využitím papírových učebnic a zdrojů dostupných prostřednictvím internetu.

Pro přímou komunikaci s žáky se budou používat systémy Bakaláři, Microsoft Office 365 (@gymnaziumjihlava.cz), Google G Suite (@gji.cz).

Pro komunikaci s rodiči se bude používat aplikace Bakaláři (přes web nebo mobil) a její část Komens.

Zapomenuté heslo pro přístup do školní pošty žáka získá jeho zákonný zástupce prostřednictvím e-mailu uvedeného v systému Bakaláři – žádost o nové heslo napíše správci systému.

Prosíme rodiče žáků o součinnost při vedení výuky na dálku.

Budovy školy jsou pro žáky až do zrušení mimořádných opatření nepřístupné.