Otevřený dopis pro rodiče a zákonné zástupce, žáky a zaměstnance školy

Dobrý den,

Zdravím všechny rodiče, zákonné zástupce a žáky naší školy. Dne 28. 5. 2020 jsme dostali dopis od pana ministra Plagy, ve kterém upřesňuje činnost škol v měsíci červnu. Stručně pan ministr Plaga hovoří o následujícím:

  1. Uvolňování opatření vyhlášených vládou ČR pro školy představuje možnosti částečného obnovení činnosti na základě dobrovolné účasti žáků.
  2. Všichni žáci středních škol mohou od 8. 6. navštívit školu (za účelem dobrovolné socializační aktivity, třídnické hodiny, konzultace…). Budou tak konat dobrovolně a za dodržení bezpečnostních pravidel pod dohledem vyučujícího školy.

Pro naše gymnázium je měsíc červen měsícem, ve kterém musí proběhnout následující aktivity:

  • Maturitní zkoušky (5 dnů písemné didaktické testy a 5 dnů ústní zkoušky – celkem 5 tříd, tedy téměř 150 žáků)
  • Přijímací zkoušky (2 dny – každý den návštěva více než 150 uchazečů o studium)
  • Zkoušky německého jazykového diplomu (minimálně 4 dny – bude zkoušeno téměř 70 žáků školy)

Tyto aktivity proběhnou v termínu od 1. do 19. 6. a většinou obsadí polovinu až tři čtvrtiny kapacity školy (prostorové i personální). Pro smysluplnou výuku či rozsáhlý systém konzultací pro všech 21 tříd škola další kapacitu nemá.

Třídní učitelé byli vyzváni, aby naplánovali schůzku s dětmi své třídy (věřím, že se děti na schůzce rádi uvidí a také si budou moci vyzvednout věci ze šatnových skříněk, kam se pro ně z důvodu vyšší moci nemohli dostat).

V týdnu od 22. 6. budou učitelé uzavírat klasifikaci (podle modifikovaných pravidel platných pouze pro druhé pololetí tohoto školního roku). Klasifikační pedagogická rada proběhne ve čtvrtek 25. 6. a v úterý 30. 6. bude vysvědčení vydáno našim žákům podle bezpečnostních pravidel, která budou v té době nastavena.

V době 24. a 25. června též doběhne lhůta pro odevzdání zápisových lístků a od pátku 26. června začne probíhat autoremedura přijímacího řízení.

Přeji do závěrečného finiše tohoto školního roku žákům i učitelům školy hodně sil k dokončení tohoto pololetí. Děkuji rodičům a zákonným zástupcům za spolupráci při vzdělávacím procesu žáků školy.