Organizace konzultací žáků maturitních ročníků

Ředitel školy tímto seznamuje maturanty a učitele s chodem školy od 11. 5. 2020 do  22. 5. 2020 (období pro přípravu na maturitní zkoušku, dále jen konzultační období). Od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020 se předpokládá studijní volno žáků pro přípravu na maturitní zkoušku. Konkrétní ukončení konzultačního období bude upřesněno po vydání vyhlášky MŠMT o maturitní zkoušce.

Žák, který má v rámci maturitního předmětu zájem o osobní konzultaci, osloví svého vyučujícího. Pro konzultace v týdnu od 11. 5. 2020 je nutné požádat do čtvrtka 7. 5. 2020 do 12.00, pro konzultace v týdnu od 18. 5. 2020 do pátku 15. 5. 2020 do 12.00.

Vyučující žákovi stanoví konkrétní termín a rezervuje si v rezervačním formuláři učebnu. Informuje žáka o čase a místnosti pro konzultaci. Vyučujícím doporučujeme využít pro konzultace časy, ve kterých byl jejich předmět v rozvrhu.

 K dispozici budou učebny A1-4,  A2-3, A2-1, A2-4, A2-5.

Při konzultaci učitel vede evidenci o docházce žáků. Pro evidenci slouží čestná prohlášení žáků, která vybere. Čestná prohlášení po konzultaci vloží učitel do obálky, kterou označí svým jménem, časem a místností konzultace.

Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění viz příloha 1.

Prohlášení musí žák odevzdat každému učiteli, ke kterému jde na konzultaci. Formuláře prohlášení budou k dispozici i u vchodu do školy.

Bezpečnostní pravidla ve škole viz příloha 2.

Osobní ochranné pomůcky jsou věcí každého žáka, škola nemá povinnost je zajišťovat, žák je musí mít.