Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

vzhledem k mimořádné situaci způsobené nouzovým stavem byla pravidla pro přijímání ke studiu upravena zákonem č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020.

Z tohoto důvodu zatím nebyly rozeslány pozvánky ke zkouškám.

Podle původního náhradního harmonogramu MŠMT se přijímací zkoušky mají konat nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Konkrétní termín ovšem bude záležet na rozhodnutí MŠMT.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou a koná ji ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

O přesném datu konání zkoušek budou uchazeči, kteří se hlásili na naši školu v prvním termínu, informováni pozvánkou doručenou Českou poštou v dostatečném předstihu. V přihlášce bude uveden kód, pod kterým budou jejich výsledky zveřejněny ve výsledkové listině.

Uchazečům, kteří se hlásili na zkoušku ve druhém termínu, nebude pozvánka zaslána. Kód, pod kterým budou zveřejněny jejich výsledky, jim bude zaslán e-mailem nebo SMS zprávou.

Zápisové lístky vydává uchazečům jejich základní škola.

Počty přihlášených žáků na jednotlivé obory Gymnázia Jihlava jsou:

  • 79-41-K/41 (čtyřleté studium) 181
  • 79-41-K/61 (šestileté studium) 101
  • 79-41-K/81 (osmileté studium) 103
  • 79-42-K/41 (čtyřleté studium se sportovní přípravou) 43

Kritéria pro přijetí na jednotlivé obory Gymnázia Jihlava najdete na našich stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme vám mnoho sil při zvládání této neobvyklé situace.

Další aktuální informace k přijímacímu řízení můžete najít na stránkách MŠMT:
Harmonogram uvolňování v oblasti školství
Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru