Almanachy k zakoupení

Poslední exempláře almanachů vydaných ke 100. výročí založení českého gymnázia jsou k dostání na sekretariátě školy.

V pracovní dny lze zakoupit od 7.30 do 15.00. Cena je Kč 200,–.