1. září ve škole

Žáci vstupují do budovy školy žákovským vchodem z Tyršovy ulice. Žáci mohou využít přidělené šatnové skříňky. Rozpisy šatnových skříněk pro první ročníky jsou zveřejněny v šatnách.

Žáci se setkají se svými třídními učiteli v 8.00 v níže uvedených učebnách. Přítomnost žáků ve škole předpokládáme do 9.30.

1A8 (A2-2)
2A8 (A2-4)
3A8 (A2-3)
1A6 (A1-2)
4A8 (A2-1)
2A6 (A1-3)
5A8 (A1-4)
3A6 (B1-1)
1A4 (B2-4)
1B4 (B2-1)
1C4 (A3-1)
6A8 (A3-2)
4A6 (B1-2)
2A4 (B1-5)
2B4 (B3-1)
2C4 (A1-1)
7A8 (B3C3)
5A6 (A2-5)
3A4 (B3-2)
3B4 (B2-2)
3C4 (B1-3)
8A8 (B0Hv)
6A6 (A3PB)
4A4 (B2-3)
4B4 (B0-1)
4C4 (B1-4)

Od středy 2. září 2020 probíhá výuka dle rozvrhu hodin.