Vzdělávací exkurze do Lidic a Terezína

Ve středu 25. 9. 2019 se studentky a studenti tříd 2A6 a 4A8 pod vedením M. Třískové a T. Pokorné zúčastnili vzdělávací exkurze do Lidic a Terezína. Čekal na ně náročný sled smutných informací proložený ještě smutnějšími procházkami po lidickém údolí i uvnitř Malé pevnosti v Terezíně, kde sice na chvíli vysvitlo i slunce, to však moc jasu na našich tvářích nevykouzlilo. Na vlastní oči jsme totiž viděli místa, na nichž se páchalo neskutečné zlo. Abychom alespoň symbolicky uctili památku všech obětí krutých válečných manipulací, položili jsme za naši školu pietní kytici u památníku lidických dětí.