Výsledky recitační soutěže nižšího gymnázia

13. 2. 2023 měla kvarta výjimečnou hodinu literatury, hostila totiž milovníky recitace z nižšího gymnázia.

Doplňovala také porotu ve složení Miluše Třísková, Eliška Vyhnálková a Eva Petrů Mikulíková, protože hlasovala jako porota divácká. Ve dvou kategoriích se zúčastnilo sedmnáct žáků.

V kategorii pro primu a sekundu se na prvním místě umístila Sára Ekrtová z 2A8 s básní Motýli od Jaroslava Seiferta, na druhém místě porota ocenila Kamilu Havelkovou z 1A8 s Písní moudrého klobouku od J. K. Rowlingové a třetí místo získala Lara Břečková taktéž z 1A8 s básní Rozdělovací znaménka od Jana Brzechwy.

V kategorii pro tercie a kvarty nejvíce zaujal osobitým pojetím Polednice od Jiřího Suchého žák 2A6 Jiří Homa, o druhé místo se dělí Jan Procházka a Aleš Havelka ze stejné třídy. Jan si vybral báseň Pokoj v horečce, jejímž autorem je Azíz Džbándásní, a Aleš recitoval Romanci o Karlu IV. od Jana Nerudy. Třetí místo bylo uděleno Valerii Karlíkové z 4A8 za přednes básně Růže z lásky od Miloše Kratochvíla.

Cenu publika získali Kamila a Aleš Havelkovi.

Porotu velmi potěšil výběr různorodých básní a elán, se kterým mladí recitátoři a recitátorky na soutěž přišli.