Výjezd 2A8 na Chaloupky

V rámci Mezipředmětového týdne nižšího gymnázia se žáci sekundy v pondělí 22. 5. ráno vydali autobusem do vzdělávacího centra Chaloupky u Nové Brtnice.

V ryzí přírodě si vyzkoušeli nejrozmanitější aktivity na téma “Jak přežít v přírodě a jak přežít s lidmi”, které měly posílit schopnost žáků vzájemně efektivně komunikovat, spolupracovat, a to vše s využitím nových i zopakovaných znalostí a dovedností o přírodě.

Žáci si tak měli možnost vyzkoušet obhospodařit náš Školní les, stejně tak vyzkoušet hry na rychlost, koordinaci pohybů vlastních i ve skupince, bystrost, na chvíli se stali starosty fiktivní obce Podnebín, ale také vyzkoušeli orientaci v neznámém prostoru pomocí buzoly a azimutu, zažehnout oheň pomocí křesadla, postavit si vlastní přístřešek pro přežití v suchu. Dozvěděli se zajímavé informace o jevech na noční obloze, východu slunce, o tom jak správně a hlavně zdravě opékat špekáčky či topinky na otevřeném ohni a v závěru programu se dokonce stali malými pedagogy, kteří se pokusili řadu informací předat našim primánům. Největším lákadlem bylo především přespání pod sestaveným přístřeškem či dokonce pod širým nebem.

Celé tři dny se nesly v opravdu velmi příjemném prostředí, uvolněné atmosféře a s obrovským zápalem všech našich žáků, za což jim patří velký dík. Stejně tak děkujeme pracovníkům Chaloupek za zorganizování perfektního programu, panu Krásenskému za odborné posezení, a paní Taláčkové za zorganizování celé akce. I díky Vám to prostě přežijeme… 🙂