Víkendová badatelská výuka

Na Badatelské výuce na Chaloupkách o víkendu 1. – 2. dubna 2022 se šest žáků nižšího gymnázia a dva naši učitelé rozvíjeli v přírodních vědách, výzkumných otázkách, formulaci hypotézy, metodách jejího ověření, zpracování a prezentaci výsledků přírodního bádání.

V týmech trojic žáků a zvlášť trojic učitelů jsme ověřovali různé badatelské hypotézy. Jedna se zabývala změnami vodivosti a tepla v různých vodních roztocích. Druhá řešila rychlost bezobratlých živočichů a pH jejich životního prostředí a pH dalších vodních směsí a roztoků. Konečně hypotéza našeho učitelského týmu ověřovala změny barevného vnímání při osvícení různými světelnými zdroji a barevné spektrum fotonů vyzařovaných těmito zdroji.

Kromě terénních a laboratorních metod jsme využívali moderní diagnostiku přístrojů a aplikací Vernier.