Univerzita třetího věku: Večer pod hvězdami

– to bylo další téma Univerzity třetího věku. Přednáška se uskutečnila 23. února.

Lukáš Kvasnička (3A4) pod odborným vedením pana učitele Ing. Tomáše Krásenského popsal základní pojmy astronomie a vesmírné objekty. Následně poutavě a přehledně povídal o kometách, planetách, planetkách a hvězdách. Účastníky zaujalo povídání o životě a smrti hvězd, souhvězdí a černých dírách.

Lukáš popsal i vesmírný teleskop Jamese Webba. Z fyzikální stránky Lukáš s panem učitelem přiblížili základy optiky, lomu a zakřivení viditelného i neviditelného světelného spektra světla, díky kterému teleskop funguje a díky kterému byl na sklonku loňského roku vypuštěn do kosmu.

Na závěr přednášky účastníci pozorovali s panem učitelem Krásenským hvězdnou oblohu a rozjímali nad ní.

Marek Man, 3A4