Ve Weißenhornu

Ve dnech 19. 3. až 25. 3. se 19 žákyň a žáků pod vedením Jitky Voříškové a Radky Podloucké zúčastnilo 1. části výměnného pobytu s partnerským gymnáziem v německém Weißenhornu. Během této první části, která proběhla v Německu, žáci pracovali na projektu s názvem Co jsme se naučili díky pandemii. V rámci tohoto projektu navštívili smíšené česko-německé skupiny různé instituce a podniky, kde vedli rozhovory, při kterých zjišťovali, jak se jejich situace změnila během koronavirové pandemie a po ní. Výsledky pak zpracovali formou prezentací a představili celé skupině.