Vánoční videokonference pro učitele španělštiny

Letošní zvláštní kalendářní rok 2020 zakončilo Didaktické centrum Dice Salamanca tím, že uspořádalo 18. prosince videokonferenci pro učitele španělštiny na téma Vánoce ve Španělsku a didaktické hry.

Po přivítání přednášejících a účastníků dostala slovo Leticia. Uvedla, že neoficiálním startem Vánoc ve Španělsku je 22. prosinec, kdy se vyhlašují výsledky Lotería de Navidad, Vánoční loterie. Zatímco dříve dostávaly děti dárky až na Tři krále, v současné době se v některých rodinách objeví Papá Noel. Děti tak dostanou dárky dvakrát. Během prezentace měli účastníci možnost popsat, jak se slaví Vánoce u nich.

Po kratičké pauze následovaly hry s vánoční tématikou. Učitelé převzali roli žáků a zapojili se do her.

Virtuálního setkání se zúčastnilo přes 150 učitelů z celého světa. Přednášející i účastníci vyslovili přání, že příští setkání už bude osobní.