Vánoční koncert Kateřiny Hebelkové a jejích hostů

Hudební sdružení Gymnázia Jihlava dostalo příležitost vystoupit na koncertě s paní Kateřinou Hebelkovou, operní pěvkyní s jihlavskými kořeny.
Dobu příprav jsme prožívali na jedné straně ve velmi intenzivní práci, na druhé straně v obavách, jaká další omezení nám situace přinese.
Po několika společných zkouškách, které daly sboru možnost nahlédnout do práce a nasazení profesionální umělkyně, přišel 9. prosinec – den koncertu.
Odpolední generálka naznačila, že asi nastane něco velkého. Atmosféra barevně nasvíceného kostela sv. Ignáce z Loyoly byla až magická. Před 17. hodinou se kostel začal plnit, až byla nakonec téměř všechna místa zaplněna. Však se taky tento koncert stal jednou z mála předvánočních kulturních akcí, jež mohly proběhnout.

Katka začala z kúru zpívat své první Ave Maria – na mariánskou tematiku svůj program zaměřila -postupně zazněla čtyři zpracování této modlitby. Pak už jsme se představili my. První společnou skladbou bylo Pie Jesu Andrewa Lloyd Webbera. Během Weberova klarinetového koncertu f-moll v podání Lukáše Daňhela, 1. klarinetisty Brněnského filharmonického orchestru, jsme sešli dolů a dál už se vše odehrávalo před zraky diváků. Sbor se uvedl Aasovým Santem, v němž zazpívala sólo Anežka Palánová (8A8).
V programu se střídaly skladby sólové, společné i čistě sborové, interpretované skladby sahaly do baroka i do 21. století. V závěru zazněly také dvě s dobou vánoční spojené populární skladby, které si s K. Hebelkovou zazpívaly Marie Plešingrová (5A6) a Katarina Maria Hebelková (3A8). Nechyběly ani vánoční písně, které si i přes respirátory mohlo zazpívat i publikum.
Na klavír účinkující doprovázeli paní Eliška Vyhnálková a pan Josef Čechtický.

Koncert přinesl intenzivní zážitek nejen nadšenému publiku, ale i nám. Shodli jsme se na tom, že jsme si snad žádné sborové vystoupení neužili tak jako toto, že na něj budeme dlouho vzpomínat a že je pro nás velkou motivací pro další sborové zpívání.

Děkujeme všem, kdo nám při přípravách i realizaci stáli po boku a pomáhali.