Vánočně-novoroční vycházka ornitologického kroužku

Původně plánovaná předvánoční vycházka se vinou zdravotního stavu pana učitele odsunula až na druhý lednový den nového roku 2020, jinak ovšem ve stejných souřadnicích: ráno po půl deváté jsme vyjeli autobusem MHD číslo 4 z Masarykova náměstí směrem do Henčova. Tam se k nám připojila gymnazistka z této obce a vyrazili jsme do blízkých lesů či lesoparků.

Byl jasný mrazivý lednový den, jen sníh chyběl. Sluníčko si užívali i ptáci – například koňadry už začaly pozpěvovat, zatím jen nesměle, ale přece jen… Něco málo přes dvě hodiny jsme obcházeli širokým obloukem obec, procházeli jsme smíšené lesy, staré sady, mlází, mýtiny po kůrovcových náletech a přitom jsme poslouchali a sledovali, co kde zpívá a lítá. Potěšili nás dva šoupálci, kteří prohledávali štěrbiny v hluboce rozpraskané borce douglasek, zajímavý byl také pohled na několik set kvíčal, které vyzobávaly změklou dužinu opadaných jablek pod starými ovocnými stromy – a které obletovala samička krahujce, zřejmě si vybírající něco k snědku. Občas se ozvali také strakapoudi, jednou zavrzal králíček ohnivý, tu a tam hvízdal brhlík.

Tentokrát byly naše cíle širší, než jen ornitologické (což ostatně je tak skoro vždy – i tentokrát jsme například sledovali přízemní růžice listů náprstníků, borku i habitus douglasek, vejmutovek, černých borovic,…). Nesli jsme s sebou školní i soukromé vybavení na měření teplot a cestou se zastavovali, abychom nasbírali údaje o podmínkách v různých částech lesa, zejména jsme chtěli zaznamenat rozdíly mezi tím zdravým a lýkožroutem poničeným. Jedním z prostředků byla termokamera, druhým drobná teploměrná sonda školního laboratorního systému PASCO. A tak jsme fotili termosnímky, do promrzlé půdy zatloukali kovové tyčky a vsouvali dovnitř tenký drátek se sondou a následně odečítali délky a teploty. Zde se projevila jedna z nevýhod jasného slunečného dne: monitor notebooku dával tolik odlesků z jakékoli strany, že najít kurzorovou šipku byla otázka často mnoha desítek vteřin.

Dobře to však dopadlo. Přes dvě hodiny jsme se větrali na čerstvém povětří (nepočítáme-li voňavý dým z ohnišť na kůrovcových holinách), něco jsme změřili, dobře jsme si popovídali a začali jsme domlouvat další program našich vycházek, výletů, výrobků a výzkumů.

Které druhy ptáků jsme tentokrát viděli a slyšeli:
Králíček ohnivý
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Strakapoud velký (?)
Sojka obecná
Drozd kvíčala
Kos černý
Krahujec obecný
Šoupálek dlouhoprstý (?)
Čížek lesní
Brhlík lesní
Holub domácí
Hýl obecný