Úspěch v Evropské fyzikální olympiádě

V červenci 2020 se Martin Schmied společně se 4 dalšími účastníky z Česka zúčastnil Evropské fyzikální olympiády. Obvykle jsou za Česko vysíláni na tuto soutěž studenti nižších ročníků a studenti maturitního ročníku jsou vysíláni na Mezinárodní fyzikální olympiádu, která byla ovšem v roce 2020 zrušena, a Evropská fyzikální olympiáda posloužila jako náhrada, protože se konala alespoň online s tím, že český tým se setkal v Hradci Králové, a soutěžil odtud. Soutěže se celkem zúčastnilo 53 zemí včetně přizvaných hostů z jiných částí světa. Soutěžilo se ve dvou kolech, teoretickém a experimentálním, přičemž v experimentálním kole se letos prováděly simulované experimenty na počítačích, aby na ně jednotlivé země nemusely shánět vlastní vybavení.