Úspěch v celostátním kole KPBI

Matěj Havlík z 6A6 se v celostátním kole KPBI umístil na 3. místě.

Blahopřejeme!

Projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) je společnou iniciativou dvanácti krajů v oblasti prevence kyberkriminality a podpory kyberbezpečnosti. Vedoucím krajem projektu je Kraj Vysočina. Projekt je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. Partnery soutěžního kvízu jsou společnosti Microsoft a Gordic.