Univerzita třetího věku: Řeč ptáků

Předposlední přednášku Univerzity třetího věku tohoto školního roku vedl pan učitel Ing. Tomáš Krásenský.

25. května hovořil o nejběžnějších ptácích, které lze u nás v tuto dobu nalézt. Účastníky zaujal napodobením zvukového projevu různých druhů ptáků. S informacemi o budkách a krmítkách vystoupil Jan Bajer (6A6).

Přednášku završilo terénní pozorování ptactva. Pan učitel učil zájemce mimo jiné rozeznávat ptactvo dle hlasu.