Univerzita třetího věku: Potravinové rozjímání

Přednáška s názvem: „Potravinové rozjímání“ se uskutečnila 11. 05. 2022.

Matěj Trnka (5A6) ve spolupráci s panem učitelem RNDr. Jiřím Kosem se 11. 5. v rámci přednášky Potravinové rozjímání věnoval tématu vitaminů a potravinových suplementů. Blíže specifikoval důležitost vitaminu D a suplementů hořčíku a kolagenu. Pan učitel Kos následně posluchače zaujal povídáním o aditivech potravin, známých jako „éčka“, a obalových materiálech. Přednášku završila ochutnávka několika druhů sýrů z polenské mlékárny a soutěž o rozpoznání vzorku sýra. Všichni posluchači a degustátoři sýr určili správně a obdrželi diplom sýraře.