Univerzita třetího věku: laboratorní bádání

Kristýna Langerová a Eliška Chytalová (obě 1C4) po dohledem Mgr. Miroslava Trávníka připravily
15. června závěrečnou přednášku pro účastníky Univerzity třetího věku.

Účastníci pod mikroskopy pozorovali vzorky vody a poznali, jak pestrý a bohatý je život v kapce vody; zkoumali šupinky grafitu (tužky) na papíru a dokázali výskyt železa v tabákovém popelu. Tato důkazová reakce se projevila přenádhernou modrou barvou. V chemické laboratoři účastníci zkoumali množství dehtu vyprodukovaného z jedné cigarety. Pro návštěvníky bylo šokující výsledné porovnání čisté vaty a vaty plné dehtu.

Závěrečné letošní setkání Univerzity třetího věku zakončilo Hudební sdružení Gymnázia Jihlava, které zazpívalo studentskou hymnu Gaudeamus Igitur.