Univerzita třetího věku: Geologie Vysočiny

Další přednáška Univerzity třetího věku se uskutečnila 13. dubna. Marek Man (3A4) se pod dozorem pana učitele Mgr. Miroslava Trávníka zaměřil na geologii.

Marek stručně popsal vývoj geologických období a utváření povrchu nynější Vysočiny, připomenul však i vývoj z hlediska celé republiky. Vysvětlil, proč a kde se dají nalézt určité horniny a geologické kuriozity. Marek věnoval pozornost sienitu, hornině, která se vyskytuje na Třebíčsku. Pomocí částicové kamery rovněž upozornil na radioaktivní prvek thorium, jenž je doprovodným prvkem sienitu. Marek proměřil částicovou kamerou i rudy z oblasti Dolní Rožínky a na závěr připomenul základní minerály, jejich rozdělení, místa nálezů a jejich využití.