Učitelé španělštiny jako cizího jazyka během prázdnin nezaháleli

V letošním roce měli učitelé španělštiny z EU, z Velké Británie a Irska možnost strávit týden ve španělském městě Leónu. Kurz organizovala Univerzita v Leónu spolu s Akademií Mester v rámci programu Universos 2022.

Program kurzu byl rozdělen na dvě části. V dopoledních hodinách (celkem 20 hodin) jsme se účastnili přednášek týkajících se didaktiky, historie a kultury, odpoledne (celkem 15 hodin) jsme poznávali bohatou historii Leónu a navštívili mnohé památky, mezi kterými nechyběla modernistická stavba Casa de los Botines, Divadlo Trianón, Katedrála Panny Marie a další.

Kurz byl velice přínosný nejen pro profesní život. Velký dík patří skvělým organizátorům a přednášejícím a v neposlední řadě musím zmínit i báječné spolužáky, kteří mi přiblížili, jak se učí v jejich zemích.