Two Historical Jewels

V letošním školním roce pokračuje práce žáků 3A8 a žáků z Athén na společném projektu nazvaném Two Historical Jewels, Czech and Greek.

Spolupráci jsme zahájili v září tvorbou únikové hry o Jihlavě. Nově se můžete podívat na eknihu o Praze.  Pracovali jsme na ní v hodinách výtvarné výchovy a angličtiny, zároveň jsme také zavzpomínali na náš výlet do Prahy. Dále plánujeme seznámit řecké partnery se známými českými osobnostmi a památkami UNESCO. Chtěli bychom se také dozvědět více o řeckém školském systému a zvycích. Pokud to rozvrh obou skupin umožní, spojíme se online prostřednictvím Teams.