Tři čestná uznání pro naše studenty

V letošním roce se Eva Remešová 4C4, Václav Fiala 2B4 a Tomáš Zelený 2B4 zúčastnili celostátní literární soutěže Komenský a my.

 Za úvahu na téma “Jaké lidské hodnoty bychom měli vyznávat i v daleké budoucnosti” získali čestné uznání.

Gratulujeme.