Taková byla Akademie 2021

6. akademie obohatila YouTube. Při jejím sledování diváci strávili 307 hodin – věříme, že příjemných a povzbuzujících.

V průběhu akademie putovaly na bankovní účet příspěvky pro nadaci Dobrý anděl. Ke konci se tak shromáždilo 16 030 Kč.
Všem dárcům děkujeme!