Studentská vědecká konference 2022

Ve dnech 24. – 25. 11. 2022 proběhla ve Fyzikálním ústavu AV ČR přehlídka stáží projektu Otevřená věda, kde studenti prezentovali výsledky jejich ročního výzkumu na pracovištích Akademie věd ČR.

Ve vědní oblasti „Živá příroda a chemie” zaznělo celkem 44 příspěvků od 73 stážistů. Jako první z mladých badatelů přišla na řadu studentka 4. ročníku Barbora Švomová, která za svou práci v oboru termomechanické analýzy polymerů obdržela cenu za 2. místo.

Blahopřejeme!