Studentky GJ budou reprezentovat Vysočinu na celostátní přehlídce 44. ročníku SOČ

Čtvrtek 28. dubna 2022 se stal dnem „lámání chleba“ pro dvě naše studentky – autorky prací SOČ.

Tradičně v Třebíči na půdě tamějšího gymnázia hodnotily krajské odborné poroty středoškolské práce, které se ucházely o metu nejvyšší, tedy reprezentovat náš kraj na celostátní přehlídce SOČ, kam podle pravidel postupuje vždy nejzdařilejší práce každého z 18 soutěžních oborů. A podařilo se to oběma našim „želízkům v ohni“. Petra Večeřová (8A8) se zabývala metodami čištění vody. V oboru 07 – zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství obhajovala svoji práci Účinnosti metod čištění vody pro osobní použití. Markéta Křížová (4B4) se ve své studii věnovala profesi sportovního fotografa, při níž mohla mimo jiné vycházet z vlastních zkušeností i úspěchů. Práci s názvem Sportovní fotografie obhajovala v oboru 15 – teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Je to skvělé! Petře i Markétě blahopřejeme, děkujeme za vynikající reprezentaci školy a do národní přehlídky, která se uskuteční ve dnech 10.-12. června 2022 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, přejeme hodně úspěchů.