Školní Parlament v roce 2023/2024

I v pomalu končícím školním roce byl nepostradatelnou součástí života školy žákovský Parlament.

Pod vedením Jana Víta (7A8) a Emílie Vackové (4B4) se jeho členové zasadili o hladký průběh nejrozmanitějších akci ve škole i mimo ni. Například pomáhali nově nastupivším žákům se mezi sebou seznámit na adaptačních kurzech, pomohli s organizací předvánoční Vejšky na Gymplu, i sportovního florbalového turnaje F8 Cup, kromě toho připravili řadu většinou úspěšných Tematických dnů, školou nechali projít mikulášskou družinu i Valentýnskou poštu spolupodíleli se na akci s názvem Běh pro Paměť národa pro širokou veřejnost, či školní Akademii, dělali radost lidem staršího věku v rámci projektu Univerzita třetího věku a byly velkou pomocí vedení školy na Přehlídce SŠ či dnech otevřených dveří.

V průběhu roku si řada žáků vyzkoušela a rozvinula své manažerské a organizační schopnosti, dovednost komunikovat mezi sebou i s dospělými a vyzkoušeli tak řadu věcí, které jim běžné vyučování příliš často nenabízí!

Nezanedbatelnou roli sehrál Parlament i v tvorbě příjemnějšího prostředí pro každodenní navštěvování školy.

Všem členům PGJ děkujeme za jejich častokrát vzornou práci, pomoc a podporu chodu školy, za všechen čas, který právě Parlamentu či škole věnovali!

I v příštím roce se bude každý žák moci stát součástí PGJ a podílet se tak na řadě již zajetých a tradičních akcí, či přidat své nové poznatky a nápady.