Školní lesní školka

Ve čtvrtek po státním svátku, 18. listopadu 2021, vyjela septima Gymnázia Jihlava postarat se opět o náš školní les.

Tentokrát jsme navazovali na předvčerejší práci předchozích tříd. Opět bylo hlavním cílem odstranit lesní buřeň (maliní, ostružiní, třtinu křovištní, červený bez…) a uvolnit tak místo pomalu vzrůstajícím semenáčkům. Vybaveni rukavicemi, motykami, rýči a sekerokrumpáči jsme tedy první hodinu čistili plochu, kde už vyrůstají mladé doubky, javory a jírovce. Potom jsme pomocí provázků vyměřili metrové tratě a do nich – opět ve vzdálenostech okolo jednoho metru – sázeli několik set sazeniček, převážené jírovců, ale i dubů, javorů a buků, které doma obětavě předpěstovala Nikola Šeneklová.

Navzdory nevysokému počtu nám šla práce rychle a dobře od rukou. Po třech hodinách bylo dokonáno. Sedli jsme si tedy okolo ohýnku a opekli připravené špekáčky, zajedli chlebem a zapili na kotlíku nad ohněm uvařeným čajem. A s radostí jsme pozorovali skotačení a vzájemného dovádění dvou psích slečen (jedné místní a jedné „naší“), které si s chutí a energií užívaly svého mládí a nečekané společnosti.

Autobus na nás čekal, takže jsme odjeli okolo poledne, před půl jednou jsme vystoupili u školy.