Školní les získal další prestižní ocenění

První ocenění letos přišlo od Kraje Vysočina, který v programu Skutek roku 2021, vyzdvihl význam tvorby nového odolného lesa a výuku vztahu mládeže ke krajině.

Nově, v říjnu, Školní les získal 2. místo mezi několika desítkami projektů v kategorii „Změna klimatu“ v národní soutěži „Ceny SDGs 2022“, kterou pořádá česká „Asociace občanské odpovědnosti“, spolupracující na soutěži také s Evropskou komisí EU. Kdybyste chtěli vědět, co jsou „SDGs“, tak jde o mezinárodní dohodu OSN o 17 cílech do roku 2030 udržitelnosti života na Zemi.

Třetí ocenění Školní les dostal paralelně se soutěží Ceny SDGs 2022, kde zároveň probíhal program Hello Země, v němž klienti a zaměstnanci Hello bank hlasovali mezi všemi 326 přihlášenými projekty do Cen SDGs 2022, a na 1. místě z nich ocenili koncept Školní les! Cenu 500.000 Kč na další rozvoj konceptu Školní les převzal Martin Kříž, programový ředitel Ekocentra Chaloupky, 13. října 2022 na slavnostním galavečeru v Národním muzeu v Praze.

Poslechněte si, jak udržitelnost vidí klienti banky
8:30 min – 16:32 min
https://ceskepodcasty.cz/episode/QaGnJwXrU6T4sLNTZsOD
v podkastu LOOPA Vojty Kovala z 19. 10. 2022
0:00 min – 0:50 min

A to už je taková pecka, že to prostě musíme na Gymnáziu Jihlava s Chaloupkami oslavit! Jak? No, přece dortem, lesními a lesnickými převleky, fotkami, jak dřeme v lese, předáváním zkušeností od těch, co byli pečovat o krajinu, v níž žijeme, a vizích Školního lesa do budoucna. A taky projekcí pro naši školu dokumentu „Lesní žal a naděje“, v němž to všechno, o čem Školní les je, je!Foto z předávání Cen SDGs 13. 10. 2022 v Národním Muzeu v Praze: [1], [2], [3], [4], [5]


Co znamená Školní les Gymnázia Jihlava?

Původní, náš gymnaziální les stojí u Nové Brtnice na Vysočině. Dnes je to mýtina s malými stromečky. Má 4000 metrů čtverečních. V něm se po tři roky, od podzimu 2019, ve spolupráci s Ekocentrem Chaloupky, o. p. s., učilo a pracovalo na 400 studentek a studentů Gymnázia Jihlava. Plánujeme, že postupně získají šanci zažít celodenní program ve školním lese všichni z našich 750 žáků/yň.

Účelem konceptu Školního lesa je mít živoucí laboratoř venku a v ní zkoumat správné možnosti lesního hospodaření, péče o krajinu, druhovou pestrost, učit se pečovat o prostředí tak, aby bylo odolné klimatickým změnám a kalamitám, a zažít v mládí něco smysluplného a společného, v přírodě.

A jak koncept Školní les vlastně vzniknul?
Na suchem a monokulturní skladbou, a následně kůrovcem postižené a náhle odlesněné krajině Vysočiny hledalo Gymnázium Jihlava po celý školní rok 2018/19 pro svoje žáky a žákyně lesní pozemek, o který by se výukově mohlo starat.

Chaloupky, středisko zkušené ve vedení ekologických vzdělávacích programů, bylo zjara 2019 obdarované malým lesním pozemkem od soukromého vlastníka, který již neměl kapacitu dál hospodařit ve svém lese napadeném kůrovcem.

Úsilí Gymnázia Jihlava a vzdělávací možnosti Ekocentra Chaloupky se v jednu chvíli potkaly, a tak vznikl koncept výukového školního lesa. Je to chaloupecký les, protože Chaloupky jsou vlastníkem a odborným garantem. Zároveň je to gymnaziální les, protože Gymnázium Jihlava výhradně o něj pečuje a v něm se učí.

Postupně Chaloupky projekt rozšířily na sedm lesů na Vysočině, které konzultují jiným vzdělávacím organizacím, a plánují projekt rozšířit na dvacet školních lesů po ČR.