Školní kolo Olympiády z ruštiny – online

V pátek 12. února 2021 se konalo školní kolo Olympiády z ruštiny. Zúčastnila se patnáctičlenná  skupina studentů 2. ročníků, kteří studují ruštinu jako druhý jazyk.

Do krajského kola postupuje Jan Munduch ze třídy 2B4. Gymnázium Jihlava bude reprezentovat v I. kategorii – výuka do 2 let.