Školní kola konverzační soutěže v německém jazyce

Ve středu 2. března se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro kategorii II.B a v úterý 8. března pro kategorii III.A.

V kategorii II.B obsadila 1. místo Ela Nerudová (4A8), 2. místo patří Martině Turkové (2A6) a 3. místo Kryštofu Nešporovi (3A8).

V kategorii III.A zvítězila Bohdana Čarková (7A8), 2. místo obsadil Matěj Venhoda (7A8) a 3. místo Ota Brzák (7A8).

Do okresního kola, které se bude konat online formou, postupují dva nejúspěšnější žáci z kategorie II.B a tři z kategorie III.A.