Sardinky

V září tohoto roku naše Gymnázium přivítalo ve svých řadách 30 nových primánů. Nyní se nám tito žáci představují prostřednictvím svých výtvarných prací instalovaných ve výstavní chodbě v přízemí budovy A.

Žáci vytvořili výtvarnou řadu na téma „Sardinky“. Během zpracování tohoto tématu se zabývali celým životním cyklem tohoto druhu ryb, včetně jejich potravinářského zpracování. Formou abstraktní malby se snažili vyjádřit pocity rybek v těsném hejnu. Jako inspirace k tomu jim posloužila předchozí vlastní zkušenost, kdy byli za tímto účelem natěsnáni k sobě doslova „jako sardinky”. Formou studijní kresby se pak snažili vystihnout přesnou podobu těchto ryb. Dále pak také vytvářeli objekty ryb z odpadových materiálů, především PET lahví. Celou řadu uzavřeli návrhem originální  krabičky sardinek.

Během tvorby si tak žáci vyzkoušeli řadu výtvarných technik a zároveň měli šanci se dozvědět podrobnější informace o tomto konkrétním živočišném druhu.