Rodilí mluvčí v hodinách španělštiny

Od října tohoto roku v hodinách druhého jazyka působí rodilí mluvčí. Álvaro dojíždí na naši školu každou středu, Isabel jednou měsíčně ve čtvrtek. Na prvních hodinách se představili, v dalších přednášeli, jaké jsou rozdíly mezi španělštinou, kterou se mluví ve Španělsku a v Hispanoamerice. Také přednášeli o administrativním dělení Španělska. Do budoucna ve spolupráci s českými vyučujícími umožní studentům pokročilejších skupin setkat se s reálnými situacemi běžného rozhovoru na témata každodenního života. Álvaro a Isabel působí jako dobrovolníci v neziskové organizaci Hodina H v rámci Evropského sboru solidarity, který je neformálně vzdělávacím dobrovolnickým programem. Hodina H spolupracuje se školami v Kraji Vysočina.
Přítomnost zahraničních dobrovolníků je pro studenty výbornou příležitostí zlepšit své komunikační dovednosti.