Rodilí mluvčí v hodinách španělského jazyka

Ve středu 25. 5. 2022 se přijeli rozloučit do hodin druhého jazyka rodilí mluvčí, Isabel a Álvaro, dobrovolníci z neziskové organizace Hodiny H. Studenti 5A6, 3A4, 3B4 a 3C4 si vyslechli přednášku na téma Významná španělská města. Poté se konverzovalo o cestování a španělské gastronomii.

Dobrovolníci se také objevili na hodině angličtiny vedenou panem učitelem Ivanem Tarasem a dále na hodině němčiny (5A8, Klaus M. Hübner). Na těchto hodinách se mluvilo především anglicky.

Přítomnost zahraničních dobrovolníků byla pro studenty výbornou příležitostí procvičit si své komunikační dovednosti.