Rodilí mluvčí v hodinách německého jazyka

I v letošním školním roce mohli vyučující německého jazyka pokračovat v započaté spolupráci s rodilými mluvčími. 

Birgit Stengel působila na naší škole do listopadu 2021. Obdivuhodně dokázala přizpůsobit se jazykové úrovni žáků a nadchnout je pro svůj rodný jazyk.

Alexander Binsteiner navázal na svou práci z předchozího školního roku – věnoval se zejména pokročilým studentům, kteří se připravovali na mezinárodní zkoušku Německý jazykový diplom I a II.

Nově jsme začali spolupracovat s Kamilou Kastl, která sice pochází z Česka, ale dlouhodobě žila v Německu. Kamila Kastl pracovala se začátečníky i pokročilými. Připravovala pro ně zajímavé prezentace a procvičovala ústní komunikaci.

Hodiny s rodilými mluvčími byly pro žáky velmi přínosné, neboť si upevňovali a rozšiřovali svoji slovní zásobu, dozvěděli se nové informace a zejména intenzivně komunikovali v cizím jazyce.