Rodilé mluvčí v hodinách německého jazyka

V tomto školním roce se žáci po dobu čtyř měsíců setkávali v hodinách německého jazyka s rodilými mluvčími. 

Kamila Kastl navázala na svou práci z předchozího školního roku, nově na škole působila Diana Kroupa.

Obě lektorky se věnovaly pokročilým žákům, kteří se připravují na mezinárodní zkoušky Německý jazykový diplom I a II. Zkrátka nepřišli ani žáci se základními znalostmi jazyka. Ti oceňovali zejména informace o německy mluvících zemích a novou slovní zásobu.

Hodiny s rodilými mluvčími byly pro žáky velmi přínosné.