Ptačí budky na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Pořízení a instalaci dvou vnitřní kamerou vybavených sýkorníků – budek pro koňadry, modřinky, uhelníčky a podobné městské opeřence – podpořil finančními prostředky krajský úřad Vysočiny jako součást péče o nadané studenty.

Získané výsledky – nevýsledky – představili ve zdařilém vystoupení na přehlídce podpořených projektů studenti 6A6 Marie Lausová a Jan Bajer. Kultivované prostředí tak zvané Staré auly Vysoké školy polytechnické s publikem, v němž zasedl rektor zmíněné instituce, hejtman i krajský radní pro školství, tak vyslechli povídání o osmileté historii naší různorodé činnosti i o současné snaze o on-line pozorování rozmnožovacího chování. Navzdory vzdorujícím drobným pěvcům, kteří urputně a úspěšně odsabotovali nabízené hnízdní možnosti, bylo Honzovo a Maruščino povídání na poslech i pohled příjemné a představená činnost letitého kroužku se mezi ostatními prezentovanými činnostmi neztratila.

Za Gymnázium Jihlava představil svou práci ještě Zdeněk Mareš ze septimy. Naprogramoval prostředí pro elektronickou burzu učebnic, kterou by docela dobře mohly využívat školy široko daleko.

Zdeňkovi, Marušce i Honzovi patří uznání a dík.