Prosincový Den latiny ve znamení Cicerona

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 opět využily studentky latiny našeho gymnázia možnosti navštívit Den latiny, akci, kterou již podesáté uspořádal Ústav latinských a řeckých studií FF UK v Praze. Jubilejnímu setkání dominovala osobnost M. I. Cicerona. Ve třech na sebe navazujících termínech byly však připraveny další výběrové přednášky z různých oborů od práva, antické a středověké každodennosti, lékařství, jazykovědy přes literaturu až ke sportu. Na akci bylo připomenuto i 100. výročí smutné události, kdy v roce 1922 ukončila největší etnická čistka meziválečného období třítisíciletou přítomnost helénismu v Malé Asii. Došlo tehdy k nucené výměně obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem. Dva miliony lidí musely opustit své domovy a začít nový život. Téma je aktuální i v současné době, kdy Putinova agrese vyhnala z domovů velké množství Ukrajinců. Děkujeme organizátorům za realizaci celé akce.