Projekt Zastávky umění

Třída 4A8 od listopadu letošního školního roku pracuje v hodinách výtvarné výchovy ve vzdělávacím programu Zastávky umění v rámci projektu Jihlava mi není fu©k! Gymnázium Jihlava je partnerem realizátorů projektu KVAS z. s. a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Velmi úzce spolupracujeme s paní Zuzanou Demlovou a paní Pavlínou Pitrovou. 

V projektu Zastávky umění, který bude vrcholit na začátku června letošního roku budou studenti s pomocí grafika realizovat svoje výtvarné řešení 3 jihlavských MHD zastávek, a to na Masarykově náměstí horním, Masarykově náměstí dolním a na Brtnické ulici. 

Projekt svými výzvami jednoznačně vykročuje ze školních lavic. Během projektu sami studenti hledají společná, pro ně aktuální témata, domlouvají se, přemýšlí o tom, jak a co chtějí svojí intervencí do veřejného prostoru říci. Dále pak hledají, navrhují výtvarná řešení a vhodné výtvarné prostředky, spolupracují a svoje vize realizují a obhajují.

Dvě témata, která si studenti sami zvolili, jsou spojená s osobnostmi, místy a událostmi v Jihlavě, s naší historií po roce 1948. První skupina chce připomenout osudy dvou jihlavských osobností, sochaře Jaroslava Šlezingera a zpěváka Járy Pospíšila. Druhý tým přemýšlí nad proměnou konkrétního místa, nad minulostí, přítomností, a i možnou budoucností. Třetí skupina přináší myšlenku sportu a pohybu jako příležitosti ke smysluplnému trávení volného času v Jihlavě.

V rámci projektu a v návaznosti na studentská témata jsme dne 31. 1. v OGV vyslechli velmi zajímavou přednášku na téma 50. léta v Československu, na Vysočině a v Jihlavě. Přednášel nám historik pan profesor Michal Stehlík, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Národním muzeu v Praze. 

Věříme, že se v rámci projektu povede také setkání s některým z výtvarníků, který má zkušenosti i s realizacemi ve veřejném prostoru. 

Projekt je výzvou a příležitostí dělat dohromady něco smysluplného, učit se spolupracovat, také o věcech společně přemýšlet a diskutovat. A na závěr se nebát jít s kůží na trh a vstoupit se svými názory a svou prací do veřejného prostoru, do Jihlavy, do našeho města. 

Držte nám, prosím, palce!