Projekt Who is the murderer?

Dne 13. 4. 2023 začaly naše projektové aktivity cestou do Prahy, kde jsme již od rána řešili případ vraždy v mobilní hře GeoFun s názvem Mord ve Spálený, která nás přes různá zákoutí Prahy dovedla až k Muzeu Policie České republiky. Zde jsme dostali šanci vidět mnoho jedinečných a zajímavých exponátů z historie i současnosti policejní práce.

Další část projektu se odehrávala na Gymnáziu Jihlava 2. 5. 2023, kdy nás svou návštěvou poctil nadpraporčík Vondra z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Program byl rozdělen do dvou bloků, první se zaměřil na nebezpečí kyberprostoru a jak se v něm pohybovat bezpečně. Druhý blok se věnoval obecně trestnímu právu. Po skončení přednášky jsme odprezentovali své referáty, připravené na různá témata spojená s trestním právem, např. historie trestání od starověku po dnešek, trest smrti, trestní řízení atd. Z těchto podkladů budou vytvořeny výukové materiály pro předmětovou komisi společenských věd.

Náš poslední projektový den, tj. středu 3. května, jsme strávili na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsme měli možnost zavítat do Bioskopu, vědeckého výukového centra MU. Tam jsme si v laboratoři prakticky vyzkoušeli metodu PCR, jež se používá k identifikaci DNA, např. při testu otcovství nebo při usvědčování pachatele trestného činu. Na místě bylo pro nás připraveno i několik krátkých přednášek souvisejících s problematikou DNA.

Celý projekt byl velmi povedený, všichni mu věnovali stoprocentní pozornost, proto jsme si v jeho závěru zasloužili pochvalu od našeho pedagogického dozoru, prof. P. Pohanové a M. Třískové.

Adam Policar