Preventivní besedy pro 1. ročníky

V předvánočním týdnu se tradičně odehrála série preventivních besed pro 1.ročníky a odpovídající třídy víceletého gymnázia, tentokráte na téma Pro úspěšný start do života potřebujete zdravou mysl i zdravé tělo.

Poněkud záhadný název skrýval dvouhodinový blok tvořený krátkým dokumentem k problematice poruch příjmu potravy a jiných forem sebepoškozování, na který navazovala beseda s lektory Centra dokumentárního filmu Jihlava a lektorkou z Centra Anabell. Pro studentky a studenty byl připraven jak teoretický základ, tak ukázka manipulace s fotkami modelek pro časopisy, takže mohli bez problémů přejít k debatě nad tím, jak sami upravují své fotky pro Instagram a FB ve snaze ukazovat sebe samotné jako dokonalé a jen spokojené a šťastné bytosti. A jak při zpětné vazbě zdůraznila paní Iva Honsová, lektorka Centra dokumentárního filmu Jihlava: „Jako důležitý moment jsem vnímala i společnou debatu nad tím, jak mohu sám pomoci někomu, kdo začne mít problém s poruchami příjmu potravy.“