Předvánoční preventivní besedy pro nižší gymnázium

V úterý 17. 12. 2020 proběhly v zařízení primární prevence Vrak bar dvě preventivní besedy pro 1A6  a 3A8.

Nesly název Životní hodnoty – pozitivní vztah k životu a nabídly našim studentkám a studentům řadu aktivit, nad nimiž se mohli zamyslet. Dle zpětné vazby lektorů z výše uvedeného centra naši studenti k sobě na programu přistupovali s respektem, trpělivě si dávali prostor, zajímali se o názory ostatních. V komunikaci byli sdílní, otevření, nebáli se projevit vlastní názor. Dokázali si vytvořit bezpečné prostředí se vzájemnou důvěrou.  Hry probíhaly v dobré náladě. Na programu panovala pozitivní atmosféra.

Zbývá jim jen popřát, aby je jejich sociální a komunikativní kompetence provázely v podobném duchu celým životem!