Přátelství aneb Certamen Latinum ve školním kole

Na sklonku prvního pololetí se 28. ledna 2022 uskutečnilo na GJ školní kolo olympiády z latiny Certamen Latinum.

Zadáním se stal text Přátelství. Přátelství totiž vychází z moudrosti, lásky, dobrých mravů a ctnosti. Věříme, že právě kvalitní překlad bude pro Daniela Wiesnera (6A8), který bude barvy Gymnázia Jihlava hájit v online Zemském kole Certaminu, tou největší zbraní. Přejeme hodně sil k přípravě a děkujeme za reprezentaci školy.