Praktická maturitní zkouška z výtvarné výchovy

Ve dnech 24. – 26. 4. 2023 pět letošních maturantů promýšlelo a výtvarně zpracovávalo téma

„O zítřku nevím nic“. Téma bylo inspirováno názvem obrazu české malířky Květy Válové.

Praktická část a její obhajoba je součástí maturitní zkoušky z výtvarné výchovy.